lunes, 28 de noviembre de 2016

Fa 150 anys, un robo en Vera

FA 150 ANYS, UN ROBO EN VERAEl verdader nom de l'Ermita de Vera és Ermita de l'Immaculada Concepció, pero per tots és coneguda com a Ermita de Vera. El seu nom li ve del lloc a on es troba enclavada: la Partida de Vera de Benimaclet, ya que per este lloc passa la séquia de Vera que és un ramal a la seua volta de la séquia de Rascanya. Les séquies són canalisacions d'aigua que procedixen de l'época dels romans segons uns i dels musulmans segons uns atres i que regaven i reguen l'horta de Valéncia. L'ermita es troba ademés situada junt al conegut també com Molí de Vera.

L'actual temple és del sigle XVIII, encara que l'orige de la mateixa procedixca del sigle XV. Actualment es troba restaurada i encalada totalment de blanc. Anteriorment l'ermita es trobava baix la advocació de la "Verge del Roser" pero en 1854 va canviar la seua advocació per la de l'Immaculada Concepció. Segons la tradició l'image de la "Verge del Roser" va ser trobada en les aigües de la séquia per uns llauradors i en seguida va ser entronisada en l'Ermita de Vera.

La nit del 28 al 29 de Novembre de 1857 uns desconeguts varen forçar la porta de l'Ermita de Vera i varen robar les joyes de l'Immaculada Concepció, el càliç i les arquetes d'almoines. En aquell temps l'Ermita de Vera perteneixia a la Parroquia de Benimaclet, pero administrativament era de la Ciutat de Valéncia (Partida de Sant Esteve), tot i aixó els habitants de Vera sempre han segut benimacleters.

En els diaris aparegué la següent notícia:

Existe en la vega de esta ciudad, parroquia de Benimaclet, una pobre ermita dedicada á la Purísima Concepción, cuya imagen se adornaba con algunas alhajas de escaso valor. Sin embargo, en la mañana del pasado 29 se encontraron forzadas las puertas cristales y robadas, tanto aquellas alhajas como las arquillas de las almas y Divina Pastora y el sagrado cáliz.
Hechos de esta naturaleza, ocurridos á la puerta misma de una ciudad como Valencia, no necesitan comentarios.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Poble de Benimaclet