domingo, 22 de enero de 2017

Miguel Cuenca, penúltim Alcalde de Benimaclet

MICALET L'ALCALDE DE BENIMACLETMiguel Cuenca i Tramoyeres (conegut per Micalet l'Alcalde) va nàixer en el poble de Benimaclet el dia 11 de Març de 1910 i va faltar el dia 19 de Setembre de 1968. Es va casar en acabar la Guerra Civil en Encarnación Ibáñez i frut d'eixe matrimoni varen nàixer tres fills: Encarnación, Miguel i Maria Dolores.

Els seus pares eren forners i llògicament va pendre l'ofici dels seus majors, forner. El seu forn en el pas del temps es va conéixer en el nom de El Forn de l'Alcalde, degut al càrrec que ocupava el seu amo.

Miguel va ser alcalde de Benimaclet durant 24 anys, fins a la seua mort. Com a tal, es va guanyar l'estima i l'amistat de tots els veïns del poble, pel seu comportament eixemplar davant dels que acodien ad ell per a que els solucionara algun problema. Com bon alcalde de poble, a tots atenia sense importar-li l'idea política que tingueren, l'hora a la que acodiren o el motiu pel que el visitaven. Benimaclet no contava en un edifici d'Ajuntament, i és per això per lo que la casa de l'alcalde funcionava com Ajuntament de Benimaclet.

Inauguració d'un carrer per les autoritats.
Miquel és el segon per la dreta.
La seua simpatia i el seu bon fer eren virtuts innates en ell i la paraula NO la tenia apartada del seu vocabulari, puix sempre dia als que li demanaven algun favor “farem lo que's puga”.
Durant el seu mandat com a alcalde, Benimaclet va conseguir una important transformació urbanística, ya que es varen asfaltar varis carrers i es varen construir molts edificis i avingudes importants. De caràcter alegre, casi sempre anava cantant, sobretot, sarsuela, que era del seu grat. El poble de Benimaclet era la seua obsessió, puix sempre estava fent visites a l'Ajuntament de Valéncia per a que no li retardaren els expedients; i en l'Ajuntament dien ”ya està ací l'alcalde exigent i perpetu", en el bon sentit de la paraula. Conten que estant ya malalt, un dia va acodir una dona de l'horta per a solicitar un certificat; la família li va dir que estava en el llit. Pero ell que va escoltar la conversació, cridà a la seua filla i manà que li duguen a l'habitació la màquina d'escriure per a fer lo que solicitava.

Don Miquel era molt amic del Baró de San Petrillo i junt en ell donaren un gran impuls a l'urbanisació de Benimaclet. També va ostentar la presidència del Centre Instructiu Musical de Benimaclet.

De família catòlica, D. Miguel és un fervent devot del Santíssim Crist de la Providència i dels Sants Patrons Abdón i Senent. En agost de 1954 va tindre lloc l'inauguració del nou orgue (l'anterior va ser destruït durant la guerra civil), a l'acte de la qual va assistir el Bisbe Auxiliar, Jacinto *rgaya, que va procedir a la seua bendició sent els padrins el Sr. Alcalde D. Miguel Cuenca i la seua senyora donya Encarnación Ibáñez. Estant malalt va presidir la processó del Crist en 1968, el 15 de setembre, sense poder acabar-la; quatre dies més tart moriria.

En l'any 1963, els Clavaris del Crist de Benimaclet, manaren confeccionar les Sagrades Relíquies dels nostres Sants Patrons Abdón i Senent, que foren beneïdes per Sr. Bisbe de Valéncia. El Sr. Alcalde D. Miguel Conca va fer una alocució reconeixent i enaltint l'esforç i l'entusiasme dels clavaris per a proporcionar a la nostra Parròquia tan valioses Relíquies, component la següent poesia:
Savi Doctor que a Valencia
Honres tant y en nom de Deu,
Va ta bendició i ta Creu
Posant en los cors clemencia!
Hui al estar en la presencia
El goig a totes ufana
en humiltat molt cristiana
Vostre Anell Pastoral besa
Nostra fe cristiana ensesa
Vostre cor de valenciana
El teu cor ple de clemencia
Mai seguí sendes extrañes
Ni per palau i cabañes
Posà mai la diferencia
Tot el gran amor i ciencia
Que en vostre esperit porteu
En brillant i dolça veu
Baix este sol de pur blau,
En la humanitat la pau
Va sembrant en nom de Deu.
Aixina ho espera vostre Alcalde.

MIGUEL CUENCA

Els veïns de Benimaclet reuniren les firmes suficients per a solicitar a l'Ajuntament de Valéncia la rotulació d'un carrer en la memòria del seu penúltim alcalde. Se li posà el nom a la continuació del carrer Baró de San Petrillo (en aquell moment separats per un pas a nivell i les vies del trenet).


Carrer Cuenca Tramoyeres vist des del carrer Baró de San Petrillo. Podem vore el pas a nivell sense barreres per a on passava el Trenet de Valéncia al Grau.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Poble de Benimaclet