lunes, 13 de febrero de 2017

Camins, Alqueries i Barraques de Benimaclet

CAMINS ALQUERIES I BARRAQUES DE BENIMACLETEn el llibre de festes de 1987 aparegué un treball sobre l'Horta de Benimaclet realisat per José Juan Calatayud Lucia. José Juan havia naixcut en Benimaclet a finals dels anys 30, va ser alumne de l'escola dirigida per Carles Salvador en la Cooperativa. És va casar en Matilde Hurtado i varen tindre dos fills. Eixemplar empleat de banca, dedicà part del seu temps a deixar per escrit l'història de l'horta de Benimaclet i les seues alqueries.En “Camins, Alcries i Barraques de Benimaclet” se fa una relació exhaustiva de cóm era l'horta de Benimaclet en 1987 i ademés se fa d'una manera amena, com si d'una narració es tractara. José Juan afig una investigació l'informació que li ha arribat d'atres alqueries que ya no existien en 1987, per lo que encara té més valor.
En el treball se fa un repàs als distints camins que eixien de Benimaclet i totes les construccions que se trobaven, aixina com les persones que vixqueren en elles.

En el següent enllaç se pot llegir el treball original 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Poble de Benimaclet