jueves, 23 de febrero de 2017

El Professor Ricardo Marqués, un catedràtic de Benimaclet

EL PROFESSOR RICARDO MARQUÉS, 
UN CATEDRÀTIC DE BENIMACLET

El Professor Ricardo Marqués i Fernandez va nàixer en Benimaclet en l'any 1929 i va morir el 26 d'agost de 1979.

Realisà els seus estudis de graduació entre els anys 1947 i 1952. Es llicencià en Ciències (Químiques) per l'Universitat de Valéncia obtenint el Premi Extraordinari de Llicenciatura i Premi Nacional de fi de Carrera.

Durant els anys 1952 i 1953 es dedicà a treballs de post-graduat sobre Mecànica de Fluit en colaboració en el Dr. Costa Novella i en la Oficina Tècnica del CETME colaborant en un proyecte de motor a reacció en el càlcul termodinàmic dels àlabe i anàlisis de vibracions.

En els anys 1954 a 1956 va fer una ampliació d'estudis en l'estranger. Un Curs de Mecànica Aplicada en el colege tècnic Saint Helens, Pràctiques en l'empresa English Electric colaborant en el proyecte d'una locomotora Dièsel, Becari en l'Universitat de Liverpool, dedicat a l'investigació sobre aerodinàmica de turbines, Curs sobre Màquines Tèrmiques i Centrals de Potència (Liverpool) i Curs d'estiu en l'Universitat de Syracuse. (New York).

A partir de 1956 comença la seua llabor docent. Primer com a Professor Encarregat de Termotècnia i Mecànica Aplicada en l'Universitat de Madrit, Professor Encarregat de Física General en l'Universitat de Madrit. Colaborador del Dr. Costa Novella en l'ensenyança de Mecànica de Fluit Universitat de Valéncia. Colaborador en el curs de Tecnologia de l'Alimentació organisat pel Departament de Química Vegetal del CESIC en Valéncia. Encarregat de l'ensenyança de Termotècnia i Mecànica de Fluit en la JEN. Conferències sobre Servomecanismes Hidràulics i Neumàtics. Curs Internacional d'Automàtica organisat pel Patronat Juan de la Cierva.

En 1965 va llegir la seua Tesis doctoral “Termodinàmica de la producció de vapor en règim no estacionari”. En 1967 conseguix la Càtedra de Física Industrial la qual ocuparà fins a la seua mort.

Entre els anys 1961 i 1965 dedicà part del seu temps a l'industria ocupant llocs de responsabilitat com Ingenier de processos en SFTL (París), Lumus Co. (Londres) i LESA (Madrit) colaborant en diversos proyectes.

Després de la seua mort els seus discípuls publicaren un llibre homenage sobre les seues publicacions. El Professor Lluís Jutgar, Professor Titular de Física Aplicada de l'Universitat de Barcelona, nos indicà sobre el Professor Marqués que era “una gran persona i ens va deixar un record inoblidable”. Per atra banda el Catedràtic de l'Universitat de Granada Juan Enrique Carceller nos conta “Mi recuerdo, como alumno, es el de un hombre que parecía tranquilo, hasta en el andar pausado. Buen profesor, se le notaba que sabía de lo que hablaba. Explicaba bien, con calma y claridad en la expresión. Era completamente accesible a los alumnos de manera que la consulta de dudas se realizaba con mucha facilidad. Además, yo residía en un Colegio Mayor en el que cada año se organizaba una "Semana de Cine Científico y Técnico", dirigida básicamente a alumnos universitarios y profesionales interesados, en la que se pasaban documentales de ese tipo, de una media hora de duración presentados por un especialista de la materia. Recuerdo que fui a hablar con el Profesor Marqués para que hiciera la presentación de una de ellas que encajaba muy bien en la asignatura que impartía, y acepto sin dudarlo a la primera y sin preguntar nada más. Aunque es un único caso por lo que a mi respecta, saqué la impresión de ser muy abierto y colaborador con nosotros los alumnos.

Donem les gràcies ad estos dos professor per l'ajuda en la realisació d'est escrit.

Bibliografia del Professor Marqués (els quatre últims son postums i homenage al Professor):

Ciculación de líquidos por conducciones. I.- Aplicaciones del principio de la conservación de la materia y del primer proncipio de la Termodinámica. Costa Novella, E. y Marqués Fernandez, R. Química e Industria. Marzo-Abril, 1954.

Ciculación de líquidos por conducciones. II.- Pérdidas de energía. Rozamiento en fluidos. Costa Novella, E. y Marqués Fernandez, R. Química e Industria. Mayo-Junio, 1954.

Ciculación de líquidos por conducciones. III.- Pérdida de energía. Pérdidas menores. Aplicaciones. Costa Novella, E. y Marqués Fernandez, R. Química e Industria. Julio-Agosto, 1954.

Ciculación de líquidos por conducciones. IV.- Presión i potencia necesarias para la circulación. Compresores y bombas. Costa Novella, E. y Marqués Fernandez, R. Química e Industria. Enero-Febrero, 1955.

Rendimiento de escalonamientos de acción en turbinas de vapor. Marqués Fernandez, R. Revista de ciencia aplicada. Julio-Agosto, 1967.

Potencia isentrópica de compresores. Marqués Fernandez, R. Ingeniería química. Agosto, 1970.

Métodos gráficos en termodinámica de compresores. Marqués Fernandez, R. Ingeniería química. Enero, 1971.

Rendimiento volumétrico en compresores alternativos. Marqués Fernandez, R. Jutglar Banyeras, L. Ingeniería química. Julio, 1971.

Flujo isotermo de gases en tuberías no horizontales. Marqués Fernandez, R. Llorens Morraja, M. Ingeniería química. Octubre, 1971.

Criterios de resistencia mecánica en recipientes cilíndricos. Marqués Fernandez, R. Villarrubia López. M. Anales de mecánica y electricidad. Mayo-Junio, 1972.

Flujo isotermo de gases no ideales. Marqués Fernandez, R. Llorens Morraja, M. Química e industria. Septiembre, 1972.

Elevación de la temperatura en compresores alternativos. Marqués Fernandez, R. Jutglar Banyeras, L. Electrónica y física aplicada. 3er trimetre, 1972.

La aproximación del gas semiperfecto en termodinámica técnica. Marqués Fernandez, R., Mestre Sancho, J. Ingeniería química. Abril, 1973.

Ecoulement des gaz à grande vitesse avec échange de chaleur. Marqués Fernandez, R., Mestre Sancho, Falivene, J. Entropie. nº60, 1974.

Termodiámica de compresores alternativos de dos etapas. Marqués Fernandez, R., Olondriz Raventós, M., Llorens Morraja, M. Anales de mecánia y electricidad. Febrero 1976.

Cálculo de oscilaciones en las conducciones. Marqués Fernandez, R., Llorens Morraja, M., Villarrubia López, M. Energía. Marzo-Abril 1977.

Métodos numéricos en flexión de placas. Marqués, R., Villarrubia, M., Llorens M. Anales de mecánia y electricidad. Mayo-Junio 1977.

Aleta longitudinal con generación de calor interna y conducción térmica variable. Marqués Fernandez, R., Villarrubia Lopez, M., Llorens Morraja, M. Energía. Septiembre-Octubre 1977.

Aplicación de los métodos de integración Kryloff, Bogoliuboff y de Linsted, Liapounoff, para el cálculo de oscilaciones en conducciones. Marqués Fernandez, R., Llorens Morraja, M., Villarrubia Lopez, M. Revista de obras públicas. Diciembre 1978.

Rendimiento de las instalaciones de turbina de gas. Marqués Fernandez, R., Llorens Morraja, M., Villarrubia Lopez, M. Cátedra de Física industrial. Enero 1978.

Etude de l’ailette longitudinale concave-parabolique à conductinvité thermique variable. Marqués , R., Villarrubia , M., Llorens , M. Revue generale de thermique. Mars 1979.

Analysis for predicting maximum deflections in elastic columns. Marqués , R., Villarrubia , M., Llorens , M. Diciembre 1979.

Contribución al estudio de la transmisión de calor en aletas longitudinales de área transversal variable: perfi parabólico. Marqués Fernandez , R., Villarrubia Lopez, M., Llorens Morraja, M. Ingeniería química. Octubre 1979.

Température des gaz d’echappement des moteurs Diesel. Marqués , Gonzalez, J.L., Villarrubia , M., Llorens , M. Entropie 1980.

Análisis de la irreversibilidad de un eyector de aire. Marqués Fernandez, R., Jutglar Banyeras, L., Miranda Barreras, A.L. Ingeniería química. 1980.

Los cálculos sobre el gas ideal en termedinámica aplicada. Marqués , Gonzalez, J.L., Llorens, M., Villarrubia , M. Anales de mecánica y electricidad. 1980.

Cálculo gráfico de eyectores de aire. Marqués Fernandez, R., Jutglar Banyeras, L., Miranda Barreras, A.L. Ingeniería química. 1980.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Poble de Benimaclet