miércoles, 15 de febrero de 2017

Malnoms de Benimaclet

MALNOMS DE BENIMACLET

En tots els pobles la gent era coneguda en malnoms que be s'associaven a una família o a un individu; Benimaclet no va ser una excepció i els malnoms eren habituals tant en el poble com en l'horta. Qualsevol fill de Benimaclet és capaç de recordar molts d'ells, inclús posar cara molts dels que encara estan vius.

Segons el Diccionari General de la Llengua Valenciana un malnom és un nom o renom que substituïx al d’una persona fent referència a alguna qualitat que la caracterisa.

Generalment, per a ningú és un problema el portar un malnom, encara que hi ha gent que no accepta de bon grau el malnom que se li ha posat i per a alguns pot arribar a ser un insult el que se'l nomene en ell. La nostra intenció no és de cap manera reviure els malnoms ni fer mal a ninguna persona, només retraure de la memòria un patrimoni del poble.

Els malnoms formen part del patrimoni d'un poble. Els malnoms que a continuació nomenarem, són, sense dubte, un retrat de la societat d'un moment; el reflex de la vida d'un poble, d’una comunitat de gent que conviu, que necessita identificar-se d’alguna manera i que ve transmetent-se de pares a fills des de generacions molt lluntanes i que nosatres hem d’estar ben orgullosos de dur-los i fer tots els possibles per a qué no desapareguen.

En atres temps els malnoms servien per a identificar d'una manera ràpida a qualsevol persona del poble, sense necessitat de conéixer el seu nom o els llinages. I no només a la persona, sino a tota la seua família. Inclús la casa (alqueria o barraca) podria pendre el malnom (casa Collonis, casa el Figuero,..). Desgraciadament durant els anys 70 del segle passat la falta d'integració dels nouvinguts a Benimaclet va fer caure en desús estos malnoms.

Hui en dia, els malnoms han quedat només per a les persones més majors i alguns nostàlgics. Pero la veritat és que tampoc coneixem el nom de la majoria de la gent del nostre carrer, quan volem parlar d'algun d'ells a una atra persona no sabem cóm referir-nos ad ells.

Podem distinguir tres tipos de malnoms, segons els motius que els hagen generat:
Motius culturals: establixen una relació en els treballs o hàbits de les persones.
Motius de caràcter: s’instauren basant-se en els aspectes físics o morals de qui es parla.
Malnoms anecdòtics: són els més numerosos, s'establixen per qualsevol cosa dita o succeït.

Una característica important és la transmissió hereditària dels malnoms; en moltes ocasions passen de pares a fills encara que en estos no es donen les característiques que feren aplicar-los als seus antepassats. D'ahí que de vegades els malnoms no siguen els més apropiats i això es veu molt clarament en aquells que són nom d'ofici o en els descriptius. A voltes el pas de pares a fills du que el malnom se convertixca en un diminutiu (per eixemple la Sagala a la Sagaleta). I si passa de pare a filla pot feminisar-se (el Chocolater a la Chocolatera) o no (el tio Collonis a la tia Collonis).

En moltes ocasions el malnom va acompanyat de l'artícul “el” o “la” (Vicent “el Roig”, la Chocolatera o el Figuero). Pero en l'horta també era comú que precedira al malnom la paraula tio o tia (la tía Collonis, el tio Sija,...). També es comú en Benimaclet que els malnoms masculins afigguen una -o a la paraula valenciana (per eixemple: Chocolatero.

En Benimaclet hem replegat tots estos malnoms, classificats segons el tipo:

Malnoms professionals o aficions: L'Oliver/l'Olivera, el Jardiner, el Coloquiero, el Chocolater/la Chocolatera, el Llanterner/la Llanternera, l'Escolà, l'Organiste, l'Alcalde, Pallero, el Lletero, els Olivers, el Sastre, el Fugitivo, el Practicant, la Gallinera, la Platanera, el Soldat, el Frare/la Frara, el Santero, la Foguerera, el Campanero, el Caragolero, casa el Forner, Buscarruidos, la Barbera, el Lejiero.

Malnoms d'aspectes físics o caràcter: El Rullo/La Rulla, El Roig (Vicent el Roig), Reyet, Els Frescos, Coll (Roig el de Coll), Costella, el Famós, El visco/ el visquet, el Moro, el Gangós, casa Barba, Cercolat, casa el Bessó, Pena, Blanquet, Patilla, tio Correguda, Chepa, el Bobo, la Sagala/la Sagaleta, la Blanca, Bella, Pino, Moino, Mimbrales, el Raspa, casa Fosques, Pelillo, la Chata/el Chato, casa el Cabut, Viçantico el Negret, 

Malnoms d'orige o toponímics: La Torrentina, els Russafencs, el Moret, la Churra, la Serrana, la Madrilenya, el Churret, Quiquet de la carretera, Lluïs de la plaça, L'Alemana.

Malnoms procedents del nom o llinage: Casa Clemència, tio Cheroni, casa Belloch, Andreuet, tio Blayo, casa Patricio, casa Bens, tio Malaena, tio Penino, casa Patach, casa Tello, Bolea, casa Sarso, Chusepa, tia Sola, casa Pacalet, Colau, la Pepona, tio Berlanga, casa Bayarri, casa Monrós, casa Cortina, Casa March, tio Roque, tio Boro el de Lluch, casa Vivó, casa Jaume d'Esteve, casa Ximeno.

Malnoms referents a aliments o mejars: El Figuero, el Pernil, el Cebo, Rosquilla, Tomateta, Meló (cine Meló), tio Llimeres.

Malnoms referents a animals: el Pardalico, Cucala, el Borriquillo, Puça, el Talpó, Rata, el Potro, Caragolet, Tonyina, casa el Polit, el tio Burra.

Malnoms referents a objectes: Els Creus, casa el Saco, casa Tabal, Caldera, el Guitarra, el Colilla, Casaca, la Bola (forn de la Bola), Chispa, el Carro, el Pi, casa Tacons, tio Sija, casa Chacó, Gasparet de les culleretes

Malnoms referents a atributs: Parrús de dalt, Parrús de baix, Parrús del mig, tio Collonis,

Malnoms d'orige desconegut: Chapí, el Ponderó, Chunsa, tio Pichol, Currele, tia/tio Collonis, Agranes, casa Uere, Mos de Ruc, Burga, casa el Marro, cas Tols, Cachap, Con-Ole, el Cagueto, Purna, Cafís, Güenso, Cremonet, tio Guerra, casa Cataquisa, Vares, Carrucha, tio Cagarsenit, Ruix, Chestano, Chima, Garenyena, casa Calin/Calina, Totarreu, 


Si algú coneix més, per favor que nos els passe a benimacleters(arroba)gmail.com3 comentarios:

  1. Mi padre era de apellido Prima y de mote Pino como mi abuelo y tío.Me gustaría saber más sobre los Prima ya que he visto q existía una alqueria de la q mi padre alguna vez hizo alusión aunque el se crió en el barrio Santa Ana.Un saludo

    ResponderEliminar
  2. Els malmons son de les coses que fan poble. Els que som de Benimaclet hem escoltat molts d'ell, una pena que poc a poc vaja perdent-se esta part de la cultura popular. Ànim a Poble de Benimaclet per a recuperar esta part de la nostra història.

    ResponderEliminar
  3. La alqueria de mis abuelos era casa ORTIZ .eran vecinos del TIO GUERRA Y mi padre fue el hijo pequeño de cuatro hermanos PACO EL ORTIZ y a mi madre la llamaban LOLIN la dels bexons o LOLITA la de ORTIZ.Mi padre jugaba al futbol en el BENIMACLET tenian un buen equipo, debio de ser entre los años 40 50 y le decian CHARLOTET o el NANO jugaba junto a SANTIAGO EL CHURRO ,casado con CARMEN LA MOLINERA,tambien jugaba ARRANCAPINS padre de los dueños del BAR MURTA .Mi tio era PEPE ORTIZ y era junto con EL ESCOLANO los que nos cuñaban los carnets para saber DON SEBASTIAN ZARAGOZA el cura ,si habiamos acudido a misa los domingos ,recuerdo que el carnet era de color rosa. Y cuando venia Dº SEBASTIAN al colegio, que fue el de DªCARMEN CRESPO,pero con ella seria muy poco y fui en el mismo con Dª PILAR TORAN GARCIA ,pues como decia el cura y la maestra nos preguntaba si habiamos ido a misa y te pedian que enseñaras el carnet.La alqueria de mis abuelos estaba donde esta hoy el CLINICO MATERNO he INGENIEROS AGRONOMOS y luego trajeron la casa piedra por piedra a la avd/EMILIO BARO haciendo esquina a C/POETA ASINS frente a LA GRANJA.Otros nombres como LA CAMPAYA, LA CLEMENTINA ,LA PIRRI,EL TIO CUENCA el de GREGORIA ,JOAQUINET EL PRACTICANTE,CASA SALES que era tienda.EL TIO NELO.LA TARONXERA,LOS FALAGUERA.Y un largo etc. que ahora no me vienen a la memoria y que seguro recordare enseguida ,pero por hoy ya es bastante y espero que esto ayude un pelin a no olvidar a las personas que son parte de la historia de nuestro BENIMACLET.

    ResponderEliminar

Poble de Benimaclet