sábado, 29 de abril de 2017

Miquel Castellano i Arolas, poesia moderna valenciana

MIQUEL CASTELLANO I AROLAS, POESIA MODERNA VALENCIANAMiquel Castellano i Arolas naixqué en Benimaclet l'any 1960. És un editor i intelectual valencianiste que ha cultivat diversos camps com la poesia, la narrativa o l'ensaig. És Professor de llengua i lliteratura valencianes per Lo Rat Penat i en l'Universitat Popular de Valéncia. 

Ha mereixcut, entre atres, els premis de poesia de Catarroja (1992) i Jocs Florals de Valéncia (1993 i 1995); i d'ensaig, El Piló de Burjassot (1993) i Fullana (1992 i 1993). 

Els seus poemes es troben publicats en un parell de llibres-poemaris: “Poemar” (Lo Rat Penat -1996) dins de la colecció Jove Lliteratura i “Terra nostra (poemes valencians)” (Acció Bibliogràfica Valenciana – 1996). 

En coautoria apareixen també en diverses publicacions com: “Poesia patriotica valenciana. Antologia (1808-1996)” (l’Oronella – 1996), en “Recitals de poesia Primavera” (Ajuntament de Valéncia – 1994), “Ausias des de la Valencia dels 90” (Ajuntament de Catarroja – 1997). 

Te atres llibres publicats en solitari com: “Toponimia: nomenclator dels Municipis valencians” (Lo Rat Penat – 1984) “Toponimia i l'Administracio territorial valenciana” (Lo Rat Penat – 1995), “Ausias March: siscents aniversari” (Lo Rat Penat – 1997). Ha transcrit i actualisat obres clàssiques valencianes com: “Eduart Escalante. Homenage” (Acció Bibliogràfica Valenciana – 1996), “Viage de Valencia: Antoni Pons Piquer, un ilustrat en la Cort” (Acció Bibliogràfica Valenciana – 1999), “ La Germania de Valencia de Miquel Garcia” (Acció Bibliogràfica Valenciana – 1999) i “Lo sompni de Johan Johan” (Acció Bibliogràfica Valenciana - 2004). Entre les obres llingüistiques trobem “La conjugacio verbal en valencià: diccionari dels verps en llengua valenciana” (Acció Bibliogràfica Valenciana – 2001). També ha realisat un còmic infantil “Una aventura en les Corts” (Corts Valencianes – 1998). 

Ha publicat diversos articuls en la revista “Lo Rat” i era l’encarregat de la critica lliterària d’esta publicació. Participà activament en la constitució de l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana i es impulsor de l’editorial Acció Bibliogràfica Valenciana, productora de la “Revista de Filologia Valenciana”. Mes tart formà la Societat de Filologia Valenciana impulsora d’una nova normativisació del valencià mes acostada al poble. En castellà ha publicat la traducció d’algunes obres clàssiques valencianes com “La República” de Francesc Eiximenis (Acció Bibliogràfica Valenciana – 2001) i del “Libro de Sunna y Sharia: un código de derecho islámico en la Valencia foral” (Acció Bibliogràfica Valenciana – 2002).Transcrivim una de les seues poesies dedicades a Valéncia:


Ix la Lluna feliç de l'existencia
una senda retorta en la vereda,
desplegant les ales de la vida,
es caixer natural d'incontinencia.
L'expressio sonora de l'absencia,
soletat gojosa feta mida
del tranquil discorrer en la freda
estacio declina de ma presencia.
Eterea i fugaç impertinencia
sense troba ni robo repetida,
inconstant elixir brodat en seda
al frescor i abric de l'inclemencia.El color de la terra consentida
per la pluja caiguda en anuencia
dels cors entrellagats per l'inconsciencia
de saber-se volguts sense la brida
que subjecta el sentir quan callat crida:
L'amor sense fre causa ferida
pel present de l 'anima oferida
als rajos d"un sol sense paciencia
que abrasila el ser en penitencia.
Parla la solitut sentida
d'un fondo penar en residencia,
solage tema; de resistencia,
foc de rent en cuita presentida.

Un estar-se instalat en la carencia
de la curia interna resentida
i sentir-se oblidat en l'incidencia
de la ferma conviccio sempre assentida.

Plouen pluges de sal en persistencia;
acabada i perduda l'inocencia,
retrobada la gloria referida,
pels nostres antepassats ben conquerida,
lluitarém per la terra preferida,

la llibertat del poble preterida
en la llarga nit de l'impaciencia;
del guaret i la campa ben florida
tronarém l'arma que nos cuida:


I una veu en el cel de la sapiencia
esclatará com el tro en cada consciencia.
La Patria demana a cor supervivencia:

Ara i ades, per sempre, ¡In-de-pen-den-ci-a!

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Poble de Benimaclet