¿Qui som?

"Poble de Benimaclet" és un grup de veïns de Benimaclet que volen recuperar la memòria de lo que va ser el poble de Benimaclet i les seues gents.
Des d'época musulmana anà configurant-se una Alqueria junt a la Ciutat de Valéncia. En la reconquista es va produir la cristianisació dels seus habitants.

Durant tots estos sigles Benimaclet ha anat acollint a nous vinguts; d'Aragó en l'Edat Mija (ya que els seus repobladors foren aragonesos), d'Occitània en l'Edat Moderna (germans de llengua que fugien de les guerres de religió en la França del sigle XVII i XVIII), i ya en el XIX i XX novament d'Aragó, Castella i Andalusia. Benimaclet ha rebut a tots i els ha integrat, fent-los uns benimacleters més.


En els últims anys una corrent despersonalisadora recorre el nostre poble. Aprofitant la falta d'institucions pròpies i la falta de promoció de la nostra història, alguns intenten crear un nou Benimaclet (barri) sense tindre en conte lo que va ser i oblidant a una part dels seus veïns.
Des de "Poble de Benimaclet" promourem aquelles iniciatives que busquen donar a coneixer l'història, els personages, el patrimoni històric, les tradicions, les notícies d'actualitat,... de Benimaclet.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Poble de Benimaclet