martes, 17 de enero de 2017

Salvador Almenar, l'últim alcalde de Benimaclet

SALVADOR ALMENAR, L'ÚLTIM ALCALDE DE BENIMACLETSalvador Almenar
Salvador Almenar i Traver va nàixer en Benimaclet el 8 de juny de 1919, fill de Salvador i Teresa, va ser batejat en la Parròquia de Ntra. Sra. de l'Assunció pel retor D.Miguel Zaragozà i Barber. Els seus germans eren: Teresa, Pepica, Pilar, Trinidad i Amparo. Salvador va estudiar els seus primers cursos, el bachillerat elemental, en el colege dels Salesians, a on estudiaven molts chiquets i jóvens de Benimaclet; va iniciar els estudis de bachillerat superior en el colege dels Jesuïtes pero, en ser expulsats d'Espanya en proclamar-se la Segona República, va tindre que acabar els estudis en els Maristes de la Ciutat de Valéncia.

Acabats els seus estudis va tindre que complir en el Servici Militar i va ser destinat al batalló d'infanteria en Pamplona. A l'iniciar-se la Guerra Civil es troba en esta ciutat i contínua la seua milícia com a enfermer fins que finalisa en l'any 1939 i torna a la seua casa familiar.

Durant aquells anys, el seu pare que havia segut Alcalde de Benimaclet, és encarcerat a l'inici de la lluita, primer en la presó Model de Valéncia i posteriorment va ser portat a la presó de Totana a on no pogué ser visitat per part la seua família. A l'inici de l'any 1939 el seu pare torna a la casa familiar.


Finalisada la Guerra Civil, la família treballà per recuperar la propietat dels terrenys de l'antiga Cooperativa Agrícola de Sant Josep que varen ser expropiats en el temps del Govern republicà. En estos terrenys es va ubicar lo que se coneixeria com a Patronat Parroquial. (cantó de baró de San Petrillo en Leonor Jovani). Els terrenys circundants perteneixien e la familia Almenar.
4


Barri de Mascarell (Benimaclet)
Els terrenys del Patronat varen ser venuts a la Cooperativa Agrícola de Sant Josep, entitat civil que ajudava als llauradors de Benimaclet. Esta entitat va atendre tots els desijos dels llauradors, tant els jurídics com els econòmics, tant els culturals com els recreatius, i per a això es varen fer grans accions com la construcció del cridat Barri de Mascarell, menudes casetes ajardinades entre lo que hui és Emili Baró i Vicent Zaragozà, al costat de l'estació de metro-tramvia Benimaclet, i atres edificacions que facilitaren l'accés a la vivenda a molts benimacleters.

Cooperativa de Consum la Prosperitat
A part del Patronat i la construcció de vivendes socials, la Cooperativa comença a gestionar la “Obra de Consum la Prosperitat”, ubicada en lo que hui és Emili Baró i Manuel Castellano, esta entitat facilitava a preus més econòmics aliments bàsics. Amés en els locals superiors es va cedir per a un centre educatiu on donà classe el mestre Carles Salvador durant molts anys (conegudes con les escoles de la Cooperativa.)En 1966 falta Don Miguel Cuenca i Tramoyeres, alcalde de Benimaclet i Salvador és nomenat per a ocupar el seu lloc. Va realisar una gran llabor, que va acabar, tristament, en la desaparició de la Alcaldia de Benimaclet, passant a convertir-se en un districte més de la gran ciutat. Benimaclet li va dedicar un carrer perpendicular a Emili Baró i Dolores Marqués.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Poble de Benimaclet