domingo, 24 de noviembre de 2019

Centenari de la Medalla Miraculosa en Benimaclet


CENTENARI DE LA MEDALLA MIRACULOSA EN BENIMACLET

La Medalla de la Verge de les Gràcies, més coneguda com a Medalla Miraculosa, va tindre orige en França, en 1830, quan va ser revelada per la Verge a santa Caterina Labouré, una jove religiosa en el convent parisenc de les Filles de la Caritat. Són moltíssimes les persones que creuen que esta Medalla va ser gravada per orde de la pròpia Santíssima Verge, com a signe d'amor, de protecció i font de gràcies. 

La forma de la Medalla és oval. En una de les cares està representada la Verge, en els braços estesos, mentres distribuïx gràcies als fidels, representades per la llum que irradia; al mateix temps, en el seu peu virginal esclafa el cap de la serp infernal. 

Al voltant de l'image, està inscrita per esta invocació: “Oh Maria, concebuda sense pecat, reseu per nosatres que recorrem a Vós”  En l'atra cara figuren la lletra M coronada per la Creu, i baix els Sagrats Cors flamejants de Jesús i Maria; este conjunt està rodejat per dotze estreles. 

Les aparicions de la Medalla Miraculosa varen obrir en 1830 un cicle de grans manifestacions marianes, que varen seguir en les aparicions de la Salette (1846), de Lourdes (1858) i culminades finalment en Fàtima (1917). 

En l'any 1919, Benimaclet era un poblet rodejat d'horta, a escassos quilómetros de la Ciutat de Valéncia. La senyoreta Teresa Vilar Bartual, directora d'un taller de brodats situat en una barraca del carrer Valéncia (actual Baró de San Petrillo), va propondre a Na Carmen Crespo Crespo, directora del Colege de Santa Tereseta de Jesús de Benimaclet, en el mateix carrer, a Na Vicenta Sanchis Tramoyeres i a les chicones del taller de brodats l'idea de fundar en la Parròquia de Benimaclet la Visita Domiciliaria de la Medalla Miraculosa. 

Esta idea va ser recollida en gran entusiasme totes elles i de comú acort anaren a propondreu-ho al Retor de Benimaclet, el Dr. Miquel Zaragozà i Barber, a qui li va agradar la proposta i nomenà la primera Junta Directiva per a que s'encarregara de la seua organisació i quedà constituida d'esta manera: 

Presidenta: Teresa Vilar Bartual 
Secretària: Carmen Crespo Crespo 
Tesorera: Vicenta Sanchis Tramoyeres 
Zeladores: Mercedes Durà, Francisca Ribes, Teresa Almenar, Mercedes Sales, Matilde Miró i Aurora Cuenca. 


Actualment hi ha quaranta Capelletes de la Mare de Deu de la Medalla Miraculosa que visiten periòdicament les cases de molts veïns de Benimaclet per uns dies. 

En commemoració del centenari d'esta efemèrides les Zeladores de la Mare de Deu han preparat uns actes festius que culminaran el dia 27, dia de la festa de la Medalla Miraculosa. 

PROGRAMA DE FESTES 

25,26 i 27 de Novembre 

Volteig general de campanes 
A les 19 hores Tríduo a càrrec dels Pares Paüls i Santa Missa. 

27 de Novembre (Festa de la Medalla Miraculosa) 

A trec d'alba, migdia i poqueta nit, volteig de campanes. 
A les 19 hores Missa en honor de la Mare de Deu de la Medalla Miraculosa i en sufragi de les zeladores i associades difuntes. Participa el Cor parroquial. 
Acollida de les Capelles en el temple 
Ofrena de flors a la Mare de Deu i benedicció de les Medalles 
Dispar d'un ramet de focs d'artifici en la Plaça de Benimaclet.


1 comentario:

Poble de Benimaclet